Zonvanger
1 januari 2021

Uw privacy is voor Zonvanger van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante
wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens
  verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn
  voor onze doeleinden;
 •  Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens,
  mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te
  beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die
  persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw
  bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website Zonvanger allemaal doen met
informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met
Zonvanger.

Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen,
opgeven en wijzigen voor de website. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat
daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw:

 •  NAW-gegevens
 • e-mailadres

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot het einde van
de dienstverlening aan u.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken
wij uw:

 •  NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze
informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden
daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen
we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te
leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of
instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij
een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders
van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen
opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u
ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van
onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik
van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies
doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte
afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-
adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te
beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en
  wachtwoord
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming
  van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
  waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw
  persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen.
Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen
ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van
betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u
daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail
sturen naar info@zonvanger.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit
verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Zonvanger
Abraham Strickstraat, 25
7521 ES Enschede

info@zonvanger.nl
0628961103

KvK: 66959926